Importer

Amuch.Intuch. Norduch. NOuch.
Woodrose Making Waves

Mostly är född: 1997.03.28
Imp: Hawaii
Uppfödare: Yvette Oganeku

Espargo De Viamonte

Mascot är född: 2016.09.20
Imp: Portugal
Uppfödare: Miguel Sabino

Gorblimey Of Avokaduh

Gorby är född: 2005.10.07

Imp: Tjeckien

Uppfödare: Magdalena Hudakova

SE UCH,DK UCH,FIN UCH,NORD UCH,INT. UCH,DK-V 2016 Opera De Viamonte

Vittra är född: 2014.03.21

Imp: Portugal
Uppfödare: Miguel Sabino